wec360°

wec360° | Från startupföretag till marknadsledare

2016–2018 hjälpte WISE Communications utvecklingsföretaget wec360° att sprida kunskap om företagets 3D-presentationer av bostadsprojekt.

Det är extra stimulerande att arbeta med kreativa företag som utvecklas snabbt. Örebrobaserade wec360° är ett gott exempel. Vi hjälpte wec360° med bland annat strategisk rådgivning, företagets löpande mediekontakter, filmproduktion och stöd vid olika mötesarrangemang, bland annat under Almedalsveckan.

Allt byggde på ett nära samarbete och så gott som dagliga kontakter med företagsledningen och andra ansvariga inom wec360°.

wec360°s framgångar har bidragit till att Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och 3D-presentationer på kort tid fått en nästan självklar plats i byggföretagens och bostadsköparnas medvetande. Vi är glada över att ha kunnat bidra till det.

www.wec360.se/

Vill du bli en av våra kunder?

Kontakta oss