Integritetspolicy

Allmänt

På WISE Communications värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integrationspolicy förklarar hur vi samlar in och använder persondata och hur den hanteras på denna webbplats enligt gällande lagar och förordningar (såsom GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskickat formulär innehåller. Vi sparar uppgifterna under ett års tid. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi har lagrat om dig upp till en gång per år. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. För att göra detta kontaktar du personuppgifts-ombudet på WISE Communications.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsombudet på företaget. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Personuppgiftsombud

Hos WISE Communications är vd Birgitta Lerström, personuppgiftsombud
Tel: 070-210 50 90
E-post: birgitta@wisecomm.se

Personuppgiftsansvarig

WISE Communications AB
Västmannagatan 1, 3 tr
111 24 Stockholm
Tel: 08-410 510 61
Organisationsnummer: 556509-4207