Airbus

Airbus | Medierelationer och omvärldsbevakning i Norden

I över ett decennium var WISE Communications den europeiska flygplanstillverkaren Airbus ögon, öron och röst i Norden.

Vårt uppdrag var att etablera, utveckla och vårda relationerna med medier såväl som Airbus intressenter i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Vi bevakade också vad som skrevs i medierna och vad som hände i branschen. Dessutom svarade vi för krisberedskapen i alla de nordiska länderna och i Baltikum.

Vi arbetade direkt med Airbus kommunikationsstab vid huvudkontoret i Toulouse i södra Frankrike.

För att hålla högsta servicegrad och kvalitet i alla länder anlitade vi våra samarbetspartner inom Globalcom PR Network.

www.airbus.com

Vill du bli en av våra kunder?

Kontakta oss